NỘI DUNG KIỂM TRA MÔN VĂN LẦN 1 KHỐI 10, 11, 12

Thứ tư - 09/09/2015 11:21
NỘI DUNG KIỂM TRA MÔN VĂN LẦN 1

NỘI DUNG KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN NGỮ VĂN 10

 (Lần 1)

Cấu trúc: gồm 2 phần

Phần 1: Dạng đọc hiểu (5 điểm)

Ngữ liệu trong SGK

Ngữ liệu 1, gồm các bài sau:

 • Khái quát văn học dân gian Việt Nam
 • Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
 • Ngữ liệu 2, gồm các bài sau:

  1. Chiến thắng Mtao Mxây (Trích sử thi Đăm Săn).

  2. Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy

  Yêu cầu phát hiện những vấn đề sau:

  + Các biện pháp nghệ thuật sử dụng trong đoạn thơ, đoạn văn,…và tác dụng của biện pháp đó trong ngữ liệu đưa ra ở đề bài.

  +  Nội dung chính của văn bản

  + Thấy được tư tưởng của tác giả gửi gắm trong  văn bản.

  + Thông điệp rút ra từ văn bản .

  + Thể loại của văn bản…

  Phần 2: Tự luận (dạng cảm nhận 5 điểm)

      Viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ về vấn đề trong các bài 

  NỘI DUNG KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN NGỮ VĂN 10 BÀI VIẾT SỐ 1Cấu trúc đề:

  Phần 1: (3đ) Đọc hiểu

  -  Ngữ liệu lấy từ sách giáo khoa, có thể là ngữ liệu thuộc phần đọc văn hoặc tiếng Việt. ( có thể ra 1 hoặc 2 ngữ liệu)

  - Hình thức: câu hỏi trắc nghiệm những kiến thức liên quan đến đoạn ngữ liệu,  hoặc hỏi về biện pháp nghệ thuật, ý nghĩa của một hình ảnh hay 1 cụm từ nào đó,….

  - Hệ thống bài: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ; Chiến thắng Mtao – Mxây; Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy.

  Phần 2: (7đ) Văn phát biểu cảm nghĩ hoặc văn tự sự.

  - Bài: Chiến thắng Mtao – Mxây; Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy.

  - Nội dung:

   + Cảm nghĩ về nhân vật Đăm – Săn.

   + Cảm nghĩ về nhân vật An Dương Vương, Mị Châu hoặc là Trọng Thủy.

   + Kể lại đoạn trích chiến thắng Mtao – Mxây.

   + Kể lại câu chuyện “ Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy”.

  NỘI DUNG KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN NGỮ VĂN 11

  (lần 1)

  Cấu trúc: gồm 2 phần

  Phần 1: Dạng đọc hiểu (5 điểm)

  Ngữ liệu: là một đoạn thơ giới hạn trong các bài (2 đ):

 • Vịnh khoa thi hương
 • Thương vợ
 • Yêu cầu phát hiện những vấn đề sau:

  + Về ngữ pháp, cấu trúc câu

  + Phong cách ngôn ngữ văn bản.

  + Phương thức biểu đạt của văn bản

  + Các biện pháp nghệ thuật sử dụng trong đoạn thơ, đoạn văn,…và tác dụng của biện pháp đó trong ngữ liệu đưa ra ở đề bài.

  +  Nội dung chính của văn bản

  + Thấy được tư tưởng của tác giả gửi gắm trong  văn bản.

  + Thông điệp rút ra từ văn bản .

  + Thể loại của văn bản.

  Phần 2: Tự luận (dạng cảm nhận 5 điểm)

           Viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ về bài thơ Thương vợ, bao gồm các nội dung sau:

  + Nêu cảm nhận về hình ảnh bà Tú

  + Nhận xét như thế nào về hình ảnh ông Tú.

       + Phân tích tiếng chửi của ông Tú qua hai câu thơ cuối bài

  NỘI DUNG KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN NGỮ VĂN 11

   (Bài viết số 1 - Nghị luận văn học)

   

  Cấu trúc đề:

  Phần 1: (3đ) Đọc hiểu

  Ngữ liệu 1: Một đoạn thơ (ngoài chương trình).

  Ngữ liệu 2: Một đoạn trích văn xuôi (văn bản Vào phủ chúa Trịnh).

  Yêu cầu phát hiện những vấn đề sau:

  + Về ngữ pháp, cấu trúc câu

  + Phong cách ngôn ngữ văn bản.

  + Phương thức biểu đạt của văn bản

    + Các biện pháp nghệ thuật sử dụng trong đoạn thơ, đoạn văn,…và tác dụng  của biện pháp đó trong ngữ liệu đưa ra ở đề bài.

  + Nội dung chính của văn bản

  + Thấy được tư tưởng của tác giả gửi gắm trong  văn bản.

  + Thông điệp rút ra từ văn bản .

  + Thể loại của văn bản.

  Phần 2: (7đ) Nghị luận luận văn học

  Bài: Tự tình (II), Câu cá mùa thu

  Nội dung:

  - Phân tích tâm trạng của nhân vật trữ tình trong bài thơ Tự tình (II) của Hồ Xuân Hương.

  - Phân tích bức tranh thiên nhiên trong bài thơ Câu cá mùa thu – Nguyễn Khuyến.

  - Phân tích tình thu trong bài Câu cá mùa thu – Nguyễn Khuyến.

  NỘI DUNG KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN NGỮ VĂN 12

  (lần 1)

  Cấu trúc: gồm 2 phần

  Phần 1: Dạng đọc hiểu (5 điểm)

  Ngữ liệu 1: một đoạn thơ ngoài chương trình (2 đ)

  Ngữ liệu 2: (3 đ) một đoạn trích văn xuôi bao gồm các bài sau:

  1. Tuyên ngôn độc lập;

  2. Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong nền văn nghệ dân tộc;

  3. Thông điệp nhân ngày phòng chống HIV/AIDS)) (3 đ).

  Yêu cầu phát hiện những vấn đề sau:

  + Về ngữ pháp, cấu trúc câu

  + Phong cách ngôn ngữ văn bản.

  + Phương thức biểu đạt của văn bản

  + Các biện pháp nghệ thuật sử dụng trong đoạn thơ, đoạn văn,…và tác dụng của biện pháp đó trong ngữ liệu đưa ra ở đề bài.

  +  Nội dung chính của văn bản

  + Thấy được tư tưởng của tác giả gửi gắm trong  văn bản.

  + Thông điệp rút ra từ văn bản .

  + Thể loại của văn bản.

  Phần 2: Tự luận (dạng cảm nhận 5 điểm)

  Viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ về vấn đề trong các bài giới hạn ngữ liệu 2.

  NỘI DUNG KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN NGỮ VĂN 12

   (Bài viết số 1- Nghị luận xã hội)

  Cấu trúc đề:

  Phần 1: (3đ) Đọc hiểu

  Ngữ liệu 1: Một đoạn thơ (ngoài chương trình).

  Ngữ liệu 2: Một đoạn trích văn xuôi, gồm các bài sau:

       1. Tuyên ngôn độc lập;

       2. Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong nền văn nghệ dân tộc;

       3. Thông điệp nhân ngày phòng chống HIV/AIDS))

  Yêu cầu phát hiện những vấn đề sau:

  + Về ngữ pháp, cấu trúc câu

  + Phong cách ngôn ngữ văn bản.

  + Phương thức biểu đạt của văn bản

  + Các biện pháp nghệ thuật sử dụng trong đoạn thơ, đoạn văn,…và tác dụng của biện pháp đó trong ngữ liệu đưa ra ở đề bài.

  +  Nội dung chính của văn bản

  + Thấy được tư tưởng của tác giả gửi gắm trong  văn bản.

  + Thông điệp rút ra từ văn bản .

  + Thể loại của văn bản.

  Phần 2: (7đ) Nghị luận xã hội về tư tưởng đạo lí (bao gồm cả dạng câu nói của các tiền nhân hay dạng văn bản hiện đại) .

  1. Nội dung:

  - Tư tưởng, đạo lí trong cuộc đời bao gồm: 

  + Lí tưởng (lẽ sống)
  + Cách sống
  + Hoạt động sống
  + Mối quan hệ trong cuộc đời giữa con người với con người (cha con, vợ chồng, anh em và những người thân thuộc khác). ở ngoài xã hội có các quan hệ trên, dưới, đơn vị, tình làng nghĩa xóm, thầy trò, bạn bè...​
  2- Cách làm 

  - Lập dàn ý 
  + Mở bài: Giới thiệu được vấn đề cần nghị luận. 
  + Thân bài: Kết hợp các thao tác lập luận để làm rõ các luận điểm và bàn bạc hoặc phê phán, bác bỏ. 

  - Giải thích khái niệm của đề bài (nếu có)
  - Phân tích và chứng minh vấn đề đặt ra 
  - Suy nghĩ, mở rộng bàn bạc bằng cách đi sâu vào vấn đề nào đó - một khía cạnh. Phần này phải cụ thể, sâu sắc tránh chung chung.​
  + Kết bài: Nêu ra phương hướng, một suy nghĩ mới trước vấn đề được đặt ra.

  Tác giả bài viết: Lê Hoàng Vệ

  Nguồn tin: Trường THPT Phú Điền

  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây