MÃ ĐĂNG NHẬP XEM KẾT QUẢ THI THPT

Chủ nhật - 19/07/2015 05:14

MÃ ĐĂNG NHẬP XEM KẾT QUẢ THI THPT

MÃ ĐĂNG NHẬP XEM KẾT QUẢ THI THPT

Các em vào địa chỉ trang Web http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/ đăng nhập vào bằng số chứng minh của mình và mã đăng nhập theo danh sách của từng em để xem kết quả thi TN THPT quốc qia năm học 2014-2015.

 

STT Họ tên CMND Mã ĐN   STT Họ tên CMND Mã ĐN
1 NGUYỄN TUẤN KHOA 341835541 WRLPV   16 NGUYỄN THỊ TÂM NHÂN 341945112 ZZXQW
2 LÊ HỒNG TUYẾT 312302377 QEVWZ   17 PHẠM THẢO NGUYÊN 341945315 MSTJA
3 PHẠM THỊ THU HƯỜNG 312302724 MNZDE   18 HUỲNH MAI TRANG 341758741 SPBCL
4 TRẦN VĂN NHẢ EM 341880514 QHCWK   19 TRẦN NGUYỄN HỮU TÀI 312302940 PEPRA
5 NGUYỄN CHÍ DŨNG 341880522 BPOIC   20 LÊ TRẦN QUANG 312302661 KAPED
6 PHẠM THỊ HUỲNH CHÂN 341880986 EPYYS   21 LÂM THỊ MỶ THOA 371894555 JUZBR
7 NGUYỄN THỊ DIỄM HƯƠNG 341945282 IMGST   22 NGUYỄN THỊ DIỄM TRINH 341835340 RJDKJ
8 HUỲNH THANH HÒA 341835369 SWIVL   23 NGUYỄN THỊ HỒNG TIÊN 341880527 FIZDP
9 NGUYỄN THỊ CẨM BÌNH 312302946 UOBKU   24 NGUYỄN HUỲNH BÍCH TUYỀN 312302713 OQISH
10 LÊ THANH NGUYÊN 341834759 CQION   25 PHẠM THỊ MỸ TRINH 341835535 UPBHA
11 DƯƠNG TRẦN BẢO TRÂN 312371479 VXAMQ   26 DƯƠNG THÀNH TÂM 312356086 XNPUK
12 TRẦN HUỲNH PHƯỜNG 341838479 DEUJA   27 NGÔ ĐĂNG KHOA 341635655 XKXRN
13 HUỲNH THANH THIỆN 341944227 QVGFN   28 PHẠM NGÔ TỬ YẾN 341880608 TFDFE
14 HỒ NGUYỄN NHỰT QUANG 312302733 UJHPD   29 VÕ MINH TRUYỀN 341880445 UUXPA
15 HUỲNH THỊ MỸ TUYÊN 341880558 GNCSB   30 NGUYỄN HỮU CẢNH 341880814 LIBNK
31 NGUYỄN QUỐC THÁI 341835429 CMQFN   46 HUỲNH THẾ VINH 341880440 SJRPX
32 BÙI TẤN LỘC 341891322 EFVBJ   47 TRƯƠNG THỊ YẾN NHI 341880573 PHZYG
33 NGUYỄN HỮU LUÂN 341879665 MWRMX   48 VÕ HUY PHỤNG 312446512 YJCMR
34 NGUYỄN MINH NHỰT 341835412 GLNAD   49 ĐỖ THỊ YẾN NHƯ 341879700 RENNE
35 NGUYỄN TIẾN LỢI 312349124 IUDVY   50 PHẠM THANH PHONG 341835456 ERKBO
36 DƯƠNG HOÀNG NHÂN 341883528 CXXYW   51 NGUYỄN MINH NHỰT 312437901 XWGIX
37 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 341835276 LKISW   52 LÊ THỊ HỒNG NHƯ 341881480 FQMUN
38 NGUYỄN HỮU ĐỨC 341944893 ZIBUX   53 ĐẶNG HUỲNH TRỌNG NHÂN 341944197 FNOCX
39 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 341945078 VUAKT   54 NGUYỄN MINH HIẾU 312429381 JUQKY
40 VÕ THỊ MINH ANH 312302717 PDLIC   55 NGUYỄN VĂN QUÍ 341835492 KKMCI
41 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 341835367 JTYJM   56 NGUYỄN THỊ TRÚC LY 312341903 BNRZE
42 LÊ THỊ CHÂN CHÂN 341880556 VUHBR   57 NGUYỄN TUẤN ANH 145883787 ZSAAW
43 LÊ DUY KHANG 341880503 SAYLY   58 TRẦN NGUYỄN AN KHANG 341835330 NCBRN
44 ĐỖ ĐẠI ĐỨC 341836333 FYYSJ   59 VÕ THỊ THẢO NGUYÊN 341883451 MOWVZ
45 NGÔ HOÀNG THIÊN ÂN 312302722 QTPVK   60 TRẦN TRỌNG HỮU 312302732 XPCDV
61 NGUYỄN HOÀNG ANH 341835279 SOFVK   76 TRẦN VĂN VIÊN 312302944 JRZWJ
62 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 341883936 VSXFU   77 NGUYỄN VĂN TƯỜNG 312429607 MPUCK
63 VÕ THỊ NGỌC HUYỀN 341944852 JTQUH   78 TRẦN THỊ CẨM TIÊN 312302743 XHXNS
64 NGUYỄN THỊ HIẾU HOA 341835629 UIZQW   79 TRẦN THỊ NGỌC THƯ 341880601 OREIM
65 TRƯƠNG THỊ NGỌC THẢO 341944988 GURLX   80 TRẦN THỊ LÀNH 341880495 LIJZU
66 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH 341883512 FJLJQ   81 LÊ HOÀNG PHÚC 341835639 EBCWT
67 PHAN NHƯ NGỌC 312349132 KQPMV   82 HUỲNH TẤN TRUNG 341880560 ZDPHE
68 LÊ CHÍ THÀNH 341835384 GASFW   83 HUỲNH NGỌC PHƯỢNG 312302987 EXSCE
69 LÊ THỊ PHƯỢNG 312302714 NWRBD   84 ĐẶNG THỊ HỒNG YẾN 312249915 ANSNF
70 LÊ NGUYỄN MINH NHẬT 341882988 IUFTV   85 PHẠM HUỲNH QUYÊN 341836158 IAATA
71 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 341835504 DQGYR   86 ĐOÀN MỘNG THÚY 312302736 BNAEW
72 NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM 341880455 AIGPP   87 PHẠM THỊ YẾN THI 341880453 XTITM
73 HỒ THỊ THU TRANG 341835303 FABZF   88 LÊ THỊ NGỌC YẾN 341880486 UOFAG
74 NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG 341835310 BWPZA   89 NGUYỄN BÙI TUẦN 312302975 HCRAJ
75 LÊ THỊ CẨM NHIÊN 312422244 RJYOS   90 NGUYỄN HỮU TRÍ 312341897 VYFXB
91 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 312302942 PBWSL   106 PHẠM THỊ KIM BÌNH 341835362 AYJCR
92 NGUYỄN MINH THIỆN 341880597 CYZJH   107 NGUYỄN QUỐC HỮU 341932758 CLDBW
93 TRẦN MINH NHẬT 341835538 EVVLJ   108 TRẦN THỊ MỸ DUYÊN 341880464 AQIQB
94 VÕ MINH NGUYÊN 341758933 VRBFK   109 TRẦN THỊ NGỌC HÂN 312302730 LZEUQ
95 VÕ THỊ DIỄM SƯƠNG 341881017 CUNVL   110 LƯU VĂN NHỰT HÀO 341879580 CISKU
96 PHẠM QUỐC NGÂN 341879801 GKLJL   111 BÙI TẤN KHANG 312302749 PJXWR
97 TRẦN TIẾC MINH 341881021 TFNZT   112 LÊ THỊ HOA 341880613 GZFFN
98 VÕ HÀ NGUYỄN THỊ ĐINH DUYÊN 341758529 WSPFQ   113 NGUYỄN NHỨT ĐIỀN 341835389 EZIED
99 HỒ VĂN MỪNG 341880532 XTZPO   114 NGUYỄN VĂN LẮM 341944808 WNWDE
100 NGUYỄN HỮU TRỌNG 341880482 LABUW   115 ĐẶNG THỊ HẬU 341881363 BFPAA
101 ĐẶNG VĂN TÒNG 341835491 SNMPK   116 LÊ THỊ THÙY DƯƠNG 341880513 XTIJN
102 PHAN THỊ HOÀN MỸ 341835338 PDCKJ   117 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 341883316 HGBGZ
103 PHAN PHU LƠ 341880433 QIVWQ   118 TRẦN QUANG KHẢI 341880124 WJHYK
104 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 341880569 WBZWU   119 TRƯƠNG QUẾ ANH 312349129 NPJSU
105 NGUYỄN THỊ GẤM 341835357 LNQNG   120 NGUYỄN THỊ CẨM TỐ 312302953 GSGOX
121 HUỲNH HỮU VINH 312302710 ZTAJO   136 LÊ THANH TRIỂN CHIÊU 341883508 MTAWS
122 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 341835501 MJNCG   137 NGUYỄN THỊ HỒNG CHI 341880021 MURVJ
123 PHẠM THẢO NGUYÊN 341944263 MVQDY   138 HỒ NHƯ THẢO 341837430 PHKJS
124 PHẠM MINH TUẤN 312349097 OUPGW   139 NGUYỄN HỮU HOÀNG 341880436 HLEXR
125 NGUYỄN THỊ NGÂN 341880571 DCJFV   140 NGUYỄN THỊ KIỀU MY 341880493 RQBER
126 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 312349131 LEBMS   141 HUỲNH GIA BẢO 341758781 UQCCV
127 NGUYỄN THỊ THU NGA 341758700 JRAXT   142 TRIỆU NGỌC KHÁNH VI 341835315 QROSF
128 NGUYỄN HOÀNG NAM 341835472 TNLMI   143 TRẦN THỊ KIM ANH 341880676 IQXQB
129 DƯƠNG THỊ NGỌC MỸ 341880972 UQQSL   144 LÊ MINH HÙNG 341853636 FJPGO
130 HỒ DUY KHANG 341880603 SXFPJ   145 NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU 341944825 YEJUD
131 NGUYỄN THỊ TRÚC LINH 341883235 QHFAZ   146 NGUYỄN NHẬT QUANG 341944385 FUIQW
132 HỒ THỊ TRÚC LY 341880610 DJNFA   147 HUỲNH NHƯ Ý 341883173 YHMMV
133 VÕ THỊ THÚY AN 341881525 HIQJG   148 PHẠM THỊ BÍCH PHƯỢNG 341835590 PDIQH
134 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 341880471 LNMBK   149 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 341883555 AVPPJ
135 LÊ THANH MAI LINH 025650773 FDORN   150 HUỲNH TRUNG HIẾU 341838794 OOGWJ
151 VÕ HOÀNG PHÚC 312341417 KIXZS   166 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 341835482 MSCBL
152 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 341883285 POSUD   167 PHAN THÀNH ĐỨC 312438770 ONIAG
153 NGUYỄN THỊ HẬU 341880609 CKJSG   168 HỒ XUÂN THẮNG 341879863 YPKHC
154 LÊ THỊ CẨM LỆ 341880460 QVPDM   169 THÁI VĂN VŨ 312302712 JQMOP
155 VÕ VĂN PHÚ HÀO 341880050 WLDFT   170 TRẦN THỊ TRÚC 341880497 YRGTQ
156 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN 341944170 ZBBSP   171 NGUYỄN THỊ MỸ TRINH 341880479 DXUAX
157 NGUYỄN THỊ GIANG 341880476 IVBWH   172 ĐẶNG CẨM HƯỜNG 341794564 TDKCL
158 VÕ QUỐC CƯỜNG 341945302 BZFZS   173 TRẦN THỊ THÙY TRANG 312302715 RUVJE
159 NGUYỄN VĂN VUI 341880432 BTWCR   174 HUỲNH THỊ MINH THƯ 341880592 LHCIJ
160 ĐẶNG NGUYỄN HỮU ĐAN 341945318 ONVBV   175 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 341880530 SNHPF
161 NGUYỄN THỊ KIỀU QUYÊN 341835516 GTOTJ   176 ĐỖ ĐẠI TÀI 341836222 JMRII
162 LÊ THỊ CẨM TIÊN 341882920 XYKUR   177 LÊ TRỌNG NGHĨA 341880454 WHTBF
163 VÕ HÙNG VƯƠNG 341880554 PHLAG   178 HUỲNH VĂN KHAN 341835363 ZEZAR
164 VĂN THỊ KIM HỒNG 341945210 ZWXIE   179 NGUYỄN THỊ DUY NGÂN 341879669 YMLBP
165 VÕ LẠC BÌNH 312302390 ECCAW   180 NGUYỄN QUỐC KIM THƯ 341880552 AEIVD
181 HỒ THANH THÁI 341835378 GPQKJ   196 NGUYỄN KHẮC BÁO 341835657 OIHVL
182 NGUYỄN THANH TÂY 341835581 RISFU   197 VÕ THỊ CẨM NHUNG 341880250 KVWDX
183 MAI THI CHI 312289638 WQYAL   198 NGUYỄN THÀNH LÂN 341835646 FWOZN
184 LÊ THỊ QUYỀN CHÂN 341836175 ZRTLN   199 NGUYỄN THỊ HUỲNH HOA 341835285 OXEBP
185 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 341882909 MUPUB   200 NGUYỄN THỊ CẨM BÌNH 341835320 QIZRQ
186 PHAN MINH PHƯƠNG 341838775 RUVKV   201 NGUYỄN THÀNH BẮC 312302721 PHSPF
187 NGUYỄN NHẬT KHA 341945257 OEYRD   202 NGUYỄN THỊ KIM AN 341883344 MZCVN
188 PHẠM THANH HẬU 341893941 IYKKY   203 NGUYỄN THỊ CẨM THU 341835300 KYZMQ
189 PHẠM KHÁNH DUY 341945218 LURHJ   204 VÕ PHONG PHÁT 341880564 JTYFT
190 NGUYỄN THỊ THÚY AN 341880523 WLQKN   205 HOÀNG NGUYÊN KHOA 341883557 NMGTA
191 BÙI THỊ THIÊU 341758545 DBXCS   206 TRẦN THỊ HUỲNH NHƯ 341835376 PEDPE
192 PHẠM THỊ MỸ HẠNH 341883094 SIZOY   207 NGUYỄN MINH NHẬT 341865539 VKZHX
193 DƯƠNG MINH THUẤN 341881089 MBWQF   208 TRẦN THỊ NGỌC YẾN 312409973 FWLEP
194 LÊ THỊ HÀ 341880473 DERTU   209 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN 312409264 OZKEO
195 NGÔ HẢI ĐĂNG 341879565 IHZDL   210 NGUYỄN THANH HUY 341945303 USSHW
211 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 341880612 ALVFQ   226 HUỲNH THỊ MỸ NHÂN 312302728 CGGLK
212 NGUYỄN CÔNG VINH 312302951 FXPLI   227 NGUYỄN THỊ THANH NGÂN 341880472 EIRYS
213 PHẠM THỊ NHI 341883009 KFQYA   228 PHẠM VĂN HẬU 341835477 BQXAI
214 TRẦN THỊ KIM VÀNG 341881935 VHNNK   229 TRẦN THỊ NGỌC THẢO 341892554 QQYIJ
215 NGUYỄN THỊ ÚT 341880518 OKXAO   230 NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ 341880318 BOAJM
216 DƯƠNG CAO TRÍ 341883420 SHQDB   231 PHẠM THỊ THẢO LY 341880541 WQNLP
217 LÊ THỊ ANH THƯ 341835371 QFYDR   232 HỒ VĂN HỎI 312302726 UOWOU
218 PHAN TẤN TÀI 301704156 KWCQX   233 HUỲNH PHI LONG 312302725 RBJMB
219 NGUYỄN THỊ DIỄM SƯƠNG 341880509 WKPFS   234 LÊ CÔNG HẢO 312365939 YACIB
220 ĐẶNG SANYO 312349100 BGWKX   235 NGUYỄN THỊ KIM ĐÌNH 341880533 FDWVY
221 NGUYỄN THỊ KIM YẾN 341835348 DDZFQ   236 NGUYỄN THỊ CHÚC MAI 341882955 YQSNC
222 PHẠM THỊ CẨM QUỲNH 341879940 BECYP   237 LÊ DUY LUÂN 341880758 BRURI
223 NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN 312302950 CVTHO   238 TRẦN THỊ NGỌC DUNG 341880572 DAGAL
224 LÊ TRẦN HOÀI THƯ 341881968 IGEOZ   239 PHAN THẨM KHANG 312302720 SKJGR
225 PHẠM THỊ LỆ TRINH 341835599 JGGOP   240 HOÀNG DƯƠNG DŨNG 145891562 UYVOY
241 HUỲNH PHI HƠN 341944910 QBNSK          

Tác giả bài viết: Lê Hoàng Vệ

Nguồn tin: Trường THPT Phú Điền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây